Chcete, aby Vaša škola umožnila Vašim žiakom ešte lepšiu výučbu cudzieho jazyka?

Uľahčujeme výuku učiteľom tým, že absolvovaním našej komunikačnej metodiky, deti plynule hovoria a rozumejú gramatike a majú lepšie výsledky.  Základné školy si prostredníctvom vzájomnej spolupráce môžu nevyužité popoludňajšie priestory prenajať a tak získať finančné prostriedky pre školu.

Image

Ako to robíme?

Našou snahou je u detí vybudovať vzťah k jazyku. Sme presvedčení o tom, že angličtina dáva deťom krídla, dokáže ich posunúť na úplne inú úroveň možností, ktorá ich v živote čaká a otvára dvere dokorán. Ovládanie jazyka je dnes už takou istou nevyhnutnosťou akou je vodičský preukaz.

Viac ako 13 rokov skúseností, spolupráca s viac ako 50 školami, viac ako 5000 šťastných detí, viac ako 40 lektorov, 10 pobočiek v SR.

Ide o špecifickú komunikačnú  metódu výučby angličtiny pomocou myšlienkových máp, hravou formou s aktivitami. Prepájaním jednotlivých zmyslov deti na hodinách hlavne komunikujú a spájajú slovíčka do viet.

Učíme sa v malých skupinách, ktoré dávajú deťom väčší priestor na komunikovanie a skúšanie jazyka. Deti u nás angličtinu milujú, odbúravajú sa strachy a bloky z toho,  že niečo nevedia.

Čo o nás hovoria zástupcovia škôl s ktorými už spolupracujeme?

Spoluprácu s "My Brain Academy" sme začali už v roku 2015, kedy sme cítili potrebu skvalitnenia výuky anglického jazyka na našej škole. Z našej dlhoročnej skúsenosti môžem spoluprácu len odporúčať, pretože je výhodná pre všetky strany. Naši žiaci si  zlepšili nie len školské výsledky, ale hlavne sa prestali angičtiny báť a začali jej rozumieť.

Učitelia sa môžu sústrediť na pestrejšiu výuku angličtiny, lebo celé triedy po absolvovaní týchto komunikačných klubov , sú schopní plynule rozprávať. "My Brain Academy" dopĺňa školský systém o to, čo v ňom chýba... priestor a čas na precvičovanie  bežnej komunikácie detí. Rodičia sú spokojní, lebo deti nemusia nikam voziť, keďže výuka prebieha v našich priestoroch.Spokojné sú deti, rodičia, učitelia a to sa prejavuje na ich výsledkoch v škole aj ich  uplatnení v budúcnosti.

Spolupráca so školou My Brain Academy  začala pred školským rokom 2022/2023. Táto jazyková škola prebieha u nás prvý školský rok, avšak naša spolupráca je na veľmi dobrej, priateľskej a vždy pozitívnej úrovni. Žiaci, ktorí navštevujú hodiny anglického jazyka chodia z hodín veľmi spokojní, páčia sa im aktivity, ktoré s pani učiteľkou robia, sú smelší v komunikácii a vždy sa na hodiny tešia. Mnohí sa pýtali, či bude spolupráca a vyučovacie hodiny pokračovať aj budúci školský rok a ja s radosťou odpovedám áno. Verím, že sa prihlási ešte väčší počet detí

Už je to 8 rokov? Neverím. Spolupráca s Vami má niekoľko výhod:

- naši žiaci si môžu ANJ precvičovať v im známom prostredí ktoré poznajú,

- nemusia sa presúvať a nestrácajú čas,

- žiaci I. stupňa neopúšťajú školu, len sa presunú v škole do inej miestnosti a po vyučovaní sa vrátia späť do školského klubu. Je to pre deti bezpečné,

- rodičia detí navštevujúci IJAV sa nemusia vypýtať z práce a odprevádzať dieťa do inej budovy,

- žiaci si precvičujú ANJ v menších skupinách, umožňuje  to častejšiu komunikáciu v cudzom jazyku a ich zdokonaľovanie,

- zvýšila sa prestíž školy, 

- škole záleží na tom, aby ich žiaci po skončení základnej školskej dochádzky ovládali cudzí jazyk a vedeli ho bez problémov použiť v praktickom živote.

"Na našej Základnej škole fungujú komunikačné kluby AJ, ktoré ponúka IJAV už tretí rok a za tento krátky čas sme mohli spoznať len výhody, ktoré spolupráca pre našich žiakov a rodičov ponúka. Veľkou výhodou, ktorú oceňujú rodičia je, že sa hodiny konajú priamo na našej škole a to v rámci popoludnia a tým pádom sú rodičia odbremenení od odnášania detí do iných priestorov a jazykoviek. Výučba prebieha plynule po ukončení vyučovania v škole. Výhodou je taktiež nižší počet žiakov na hodine, čo umožňuje veľký priestor na individuálny prístup lektora ku žiakom. Mali sme možnosť aspoň krátko nahliadnuť aj na samotný priebeh hodiny a boli sme nadšení, že žiaci hravou formou v AJ napredujú a ich nadšenie na hodinu ísť je veľké. Vyzdvihnúť chceme taktiež lektorku, ktorá sa našim žiakom venuje už druhý rok a jej prístup je ozaj veľmi priateľský a s nadšením sa deťom venuje. Veríme, že aj naďalej bude záujem našich žiakov o jazykové kurzy veľký, sledujeme zvýšený záujem zo strany hlavne prvákov a žiakov prvého stupňa."

Otázky a odpovede, ktoré Vás určite zaujímajú ...

Pre koho je metóda My Brain Academy vhodná?

Pre všetkých, ktorí cítia potrebu dorozumieť sa v anglickom jazyku. Pre všetkých, ktorí už učenie jazyka vzdali s "paradigmou", že na jazyky musíš mať talent. Pre všetky deti, študentov, športovcov, starších ľudí, ktorí cítia, že chcú cestovať, študovať, pracovať možno niekde inde, možno spolupracovať s niekým z inej krajiny a jedinou prekážkou v naplnení ich cieľov je jazyková bariéra.

V čom je metodikaMy Brain Academy iná?

Ide o komunikačnú metódu "My Brain", ktorá je postavená na budovaní pozitívneho vzťahu k angličtine a vysvetľovaní jej základných pravidiel pomocou myšlienkových máp. Tie sú dopĺňané interativnými aktivitami, ktoré udržiavajú študentov v pozornosti a činnosti. Tým, že je metodika postavená v malých skupinách, študenti sú zapojení do procesu učenia sa počas celej hodiny.

Ako rýchlo sa dokážem metodikou My Brain naučiť rozprávať?

Metodika "My Brain" Vás dokáže naučiť rozprávať v priebehu 25 hodín, pri dodržaní základných pravidiel a naučení sa základnej slovnej zásoby pozostávajúcej z 500 slov. U nás rozprávate už od prvej hodiny.

Ak Vás naša ponuka zaujala, môžete nás hneď kontaktovať.+421 911 709 983 Tešíme sa na spoluprácu.

Image