Nemáte skúsenosti s businessom?Chcete začať a vidíte v tomto projekte potenciál ?

Tento projekt je pre ľudí, ktorí chcú robiť veci inak, zmysluplne. Ktorí chcú vidieť efektivitu svojej práce s dôrazom na okamžité výsledky, s dodržaním všetkých morálnych a bussinesových hodnôt. S veľkým dopadom na ďalšie generácie. Tento projekt je nastavený neštandardne  v zmysle hodnôt WIN - WIN  pre všetky zúčastnené strany. Preto našim partnerom ponúkame osobnú pomoc pri naštartovaní ich podnikania.
Image

Budujemelásku detí k angličtine

Našavízia

Našou víziu je zbezpečiť Vašim deťom možnosť slobodne lietať a vďaka znalosti anglického jazyka mať lepší výber práce, školy, bývania cestovania, uplatnenia sa v živote.

Našamisia

Našou metodikou budujeme vzťah detí k angličtine, deti sa prestávajú jazyka báť, s nami sa angličtina stane ich prirodzenou súčasťou.

Našehodnoty

 • Kreativita, rast a podpora
 • Ochota pomáhať
 • Efektívnosť, prehľadnosť, systematickosť
 • Čestnosť a transparentnosť
 • Komunikatívnosť
 • Spolupráca WIN - WIN
Ako podporíme Vašu pobočku:
 • Businessovým školením majiteľa
 • Certifikačnými školeniami vyučujúcich
 • Zdieľaním nášho know-how
 • Ponukou našich 12 ročných praktických skúseností
 • Cieleným marketingom a reklamou
Čo Vám ponúkame
 • Príležitosť vybudovať si vlastný biznis a stať sa vlastným šéfom
 • Silná marketingová výhoda byť jedným z prvých hráčov na vašom trhu
 • Potrebná relatívne malá investícia
 • Zaujímavá ziskovosť a rýchla návratnosť investícií (ROI)
 • Inovatívna efektívna metodika výučby anglického jazyka, ktorá bola vyvíjaná 10 rokov a overená na viac ako 1300 žiakoch.
 • Možnosť aplikácie metodiky "My Brain"  na ktorejkoľvek MŠ, ZŠ, SŠ
Čo vyžadujeme
 • Náš partner by mal byť: Bezúhonný, otvorený človek so zameraním na rozvoj a rast. Kreatívny, s dušou podnikateľa, ktorý neustále hľadá riešenia a podnety k zlepšeniu.
Mal by mať
 • Čistý register trestov
 • Existujúcu založenú PO, bez podlžností (v sociálnej, zdravotnej poisťovni), alebo vytvoriť novú PO

Otázky a odpovede, ktoré Vás určite zaujímajú ...

Pre koho je metóda My Brain Academy vhodná?

Pre všetkých, ktorí cítia potrebu dorozumieť sa v anglickom jazyku. Pre všetkých,ktorí už učenie jazyka vzdali s "paradigmou", že na jazyky musíš mať talent. Pre všetky deti, študentov, starších ľudí, ktorí cítia, že chcú cestovať, študovať, pracovať možno niekde inde, možno spolupracovať s niekým z inej krajiny a jedinou prekážkou v naplnení ich cieľov je jazyková bariéra.

V čom je metodikaMy Brain Academy iná?

Ide o komunikačnú metódu "My Brain", ktorá je postavená na budovaní pozitívneho vzťahu k angličtine a vysvetľovaní jej základných pravidiel pomocou myšlienkových máp. Tie sú dopĺňané interativnými aktivitami, ktoré udržiavajú študentov v pozornosti a činnosti. Tým, že je metodika realizovaná v malých skupinách, študenti sú zapojení do procesu učenia sa počas celej hodiny.

Ako rýchlo sa dokážem metodikou My Brain naučiť rozprávať?

Metodika "My Brain" Vás dokáže naučiť rozprávať v priebehu 25 hodín, pri dodržaní základných pravidiel a naučení sa základnej slovnej zásoby pozostávajúcej z 500 slov. U nás rozprávate už od prvej hodiny.

Kto sa môže stať učiteľom My Brain Academy?

Tento projekt je pre učiteľov, ktorí chcú robiť veci inak, zmysluplne. Ktorí chcú vidieť efektivitu svojej práce s dôrazom na okamžité výsledky s dodržaním všetkých morálnych a bussinesových hodnôt. S veľkým dopadom na ďalšie generácie a použitím svojej vlastnej kreativity a pozitívneho prístupu k jazyku. Pre tých, ktorí ovládajú anglický jazyk a sú ochotní ho deti aj reálne naučiť, nielen odučiť. Ostatné Vám radi s láskou odovzdáme.

Kto sa môže stať partneromMy Brain Academy?

Tento projekt je určený pre všetky MŠ, ZŠ, SŠ, kde sa dá metodika "My Brain" uplatniť.

Image