Nemáte skúsenosti s businessom?Chcete začať a vidíte v tomto projekte potenciál ?

Tento projekt je pre ľudí, ktorí chcú robiť veci inak, zmysluplne. Ktorí chcú vidieť efektivitu svojej práce s dôrazom na okamžité výsledky, s dodržaním všetkých morálnych a bussinesových hodnôt. S veľkým dopadom na ďalšie generácie. Tento projekt je nastavený neštandardne  v zmysle hodnôt WIN - WIN  pre všetky zúčastnené strany. Preto našim partnerom ponúkame osobnú pomoc pri naštartovaní ich podnikania.
Image

Našavízia

Našou víziu je zbezpečiť Vašim deťom možnosť slobodne lietať a vďaka znalosti anglického jazyka mať lepší výber práce, školy, bývania cestovania, uplatnenia sa v živote.

Našamisia

Našou metodikou budujeme vzťah detí k angličtine, deti sa prestávajú jazyka báť, s nami sa angličtina stane ich prirodzenou súčasťou.

Našehodnoty

 • Kreativita, rast a podpora
 • Ochota pomáhať
 • Efektívnosť, prehľadnosť, systematickosť
 • Čestnosť a transparentnosť
 • Komunikatívnosť
 • Spolupráca WIN - WIN
Ako podporíme Vašu pobočku:
 • Businessovým školením majiteľa
 • Certifikačnými školeniami vyučujúcich
 • Zdieľaním nášho know-how
 • Ponukou našich 12 ročných praktických skúseností
 • Cieleným marketingom a reklamou
Čo Vám ponúkame
 • Príležitosť vybudovať si vlastný biznis a stať sa vlastným šéfom
 • Silná marketingová výhoda byť jedným z prvých hráčov na vašom trhu
 • Potrebná relatívne malá investícia
 • Zaujímavá ziskovosť a rýchla návratnosť investícií (ROI)
 • Inovatívna efektívna metodika výučby anglického jazyka, ktorá bola vyvíjaná 10 rokov a overená na viac ako 1300 žiakoch.
 • Možnosť aplikácie metodiky "MYBrain"  na ktorejkoľvek MŠ, ZŠ, SŠ
Čo vyžadujeme
 • Náš partner by mal byť: Bezúhonný, otvorený človek so zameraním na rozvoj a rast. Kreatívny, s dušou podnikateľa, ktorý neustále hľadá riešenia a podnety k zlepšeniu.
Mal by mať
 • Čistý register trestov
 • Existujúcu založenú PO, bez podlžností (v sociálnej, zdravotnej poisťovni), alebo vytvoriť novú PO

Otázky a odpovede, ktoré Vás určite zaujímajú ...

Pre koho je metóda MyBrain academy vhodná?

Pre všetkých, ktorí cítia potrebu dorozumieť sa v anglickom jazyku. Pre všetkých,ktorí už učenie jazyka vzdali s "paradigmou", že na jazyky musíš mať talent. Pre všetky deti, študentov, starších ľudí, ktorí cítia, že chcú cestovať, študovať, pracovať možno niekde inde, možno spolupracovať s niekým z inej krajiny a jedinou prekážkou v naplnení ich cieľov je jazyková bariéra.

V čom je metodikaMyBrain academy iná?

Ide o komunikačnú metódu "MyBrain", ktorá je postavená na budovaní pozitívneho vzťahu k angličtine a vysvetľovaní jej základných pravidiel pomocou myšlienkových máp. Tie sú dopĺňané interativnými aktivitami, ktoré udržiavajú študentov v pozornosti a činnosti. Tým, že je metodika realizovaná v malých skupinách, študenti sú zapojení do procesu učenia sa počas celej hodiny.

Ako rýchlo sa dokážem metodikou MyBrain naučiť rozprávať?

Metodika "MYBrain" Vás dokáže naučiť rozprávať v priebehu 25 hodín, pri dodržaní základných pravidiel a naučení sa základnej slovnej zásoby pozostávajúcej z 500 slov. U nás rozprávate už od prvej hodiny.

Kto sa môže stať učiteľom MyBrain academy?

Tento projekt je pre učiteľov, ktorí chcú robiť veci inak, zmysluplne. Ktorí chcú vidieť efektivitu svojej práce s dôrazom na okamžité výsledky s dodržaním všetkých morálnych a bussinesových hodnôt. S veľkým dopadom na ďalšie generácie a použitím svojej vlastnej kreativity a pozitívneho prístupu k jazyku. Pre tých, ktorí ovládajú anglický jazyk a sú ochotní ho deti aj reálne naučiť, nielen odučiť. Ostatné Vám radi s láskou odovzdáme.

Kto sa môže stať partneromMyBrain academy?

Tento projekt je určený pre všetky MŠ, ZŠ, SŠ, kde sa dá metodika "MyBrain" uplatniť.

Image