Naučíme Vaše dieťa rozmýšľať
v cudzom jazyku

My neučíme z kníh, my šijeme Vašim deťom materiály na mieru. Výuka prebieha v malých skupinách v ich prirodzenom školskom prostredí, takže odpadáva povinnosť rodičov dieťa niekam voziť. Dieťa si vyzdvihnete zo školy a angličtinu už riešiť doma nemusíte. Vaše deti získajú slobodu a sebavedomie, ktoré im prinesie nové možnosti do života.

Naučíme Vaše dieťa rozmýšlať
v cudzom jazyku

Image

“ Naši žiaci si zlepšili nielen školské výsledky, ale hlavne sa prestali angličtiny báť, začali jej rozumieť.”

My Brain Academy
Viac ako 13 rokov skúseností
Spolupráca s 50 základnými školami
Viac ako 5000 šťastných detí

Ako prebieha výučba sMy Brain Academy

“Efektívna výuka angličtiny pre deti”

Našou snahou je u detí vybudovať vzťah k jazyku. Sme presvedčení o tom, že angličtina dáva deťom krídla, dokáže ich posunúť na úplne inú úroveň možností, ktoré ich v živote čakajú a otvárajú dvere dokorán. Ovládanie jazyka je dnes už takou istou nevyhnutnosťou akou je mať  vodičský preukaz.

Učíme sa v malých skupinách, ktoré dávajú deťom väčší priestor na komunikovanie a skúšanie jazyka. Deti u nás angličtinu milujú, odbúravajú sa strachy a bloky z toho, že niečo nevedia. Ide o špecifickú komunikačnú metódu výučby angličtiny pomocou myšlienkových máp, hravou formou s aktivitami.

Túto metodiku sme vyvíjali viac ako 13 rokov a otestovali viac ako 5000 detí.

S cudzím jazykom
silný od malička.

Image

S cudzím jazykom
silný od malička.

Image

My Brain a spolupráca základnými školami

Základným školám ponúkame skvalitnenie výučby cudzieho jazyka. Spolupráca je výhodná pre obe strany. Žiaci sa prestanú cudzieho jazyka báť a začnú mu rozumieť. Rodičia Vašich detí nebudú musieť riešiť logistiku a dieťa sa môže vzdelávať v prostredí, ktoré dôverne pozná.

Už je to 8 rokov? Neverím. Spolupráca s Vami má niekoľko výhod:

- naši žiaci si môžu ANJ precvičovať v im známom prostredí, ktoré poznajú,

- nemusia sa presúvať a nestrácajú čas,

- žiaci I. stupňa neopúšťajú školu, len sa presunú v škole do inej miestnosti a po vyučovaní sa vrátia späť do školského klubu. Je to pre deti bezpečné,

- rodičia detí navštevujúcich komunikačné kluby My Brain sa nemusia vypýtať z práce a odprevádzať dieťa do inej budovy,

- žiaci si precvičujú ANJ v menších skupinách, umožňuje to častejšiu komunikáciu v cudzom jazyku a ich zdokonaľovanie,

- zvyšuje sa prestíž školy, 

- škole záleží na tom, aby ich žiaci po skončení základnej školskej dochádzky ovládali cudzí jazyk a vedeli ho bez problémov použiť v praktickom živote."


Mgr. Daniela Dingová
zástupkyňa riaditeľa školy Spišská Nová Ves 
Image

Páči sa ti našaidea?
Ponúkame Vám naše know-how, s ktorým rozšírite náš systém do ďalších miest.

My Brain je aj FRANCHISE

My Brain je “franchise“, ktorá dáva deťom krídla k lepšiemu, plnohodnotnejšiemu životu v rámci celého sveta. Investícia do vzdelávania je investíciou, ktorá sa Vám mnohonásobne vráti. Vzdelávanie a sebarozvoj zaznamenávajú celosvetovo neuveriteľný boom. Počas pandémie sme nastavili systém vzdelávania online, offline a vyskúšali sme si ho v praxi. Takže sme pripravení na akúkoľvek situáciu. Rastiete spolu s nami, Vy aj Vaše deti.

Našavízia

Našou víziu je zbezpečiť Vašim deťom možnosť slobodne lietať a vďaka znalosti anglického jazyka mať lepší výber práce, školy, bývania cestovania, uplatnenia sa v živote.

Našamisia

Našou metodikou budujeme vzťah detí k angličtine, deti sa prestávajú jazyka báť, s nami sa angličtina stane ich prirodzenou súčasťou.

Našehodnoty

  • Kreativita, rast a podpora
  • Ochota pomáhať
  • Efektívnosť, prehľadnosť, systematickosť
  • Čestnosť a transparentnosť
  • Komunikatívnosť
  • Spolupráca WIN - WIN
Image