Naučíme Vaše dítě přemýšlet
v cizím jazyce

My neučíme z knih, my šijeme Vašim dětem materiály na míru. Výuka probíhá v malých skupinách v jejich přirozeném školním prostředí, takže odpadává povinnost rodičů děti někam vozit. Dítě si vyzvednete ze školy a angličtinu už řešit doma nemusíte. Vaše děti získají svobodu a sebevědomí, které jim přinese nové možnosti do života.

Naučíme Vaše dieťa rozmýšlať
v cudzom jazyku

Image

“ Naši žáci si zlepšili nejen školní výsledky, ale hlavně se přestali angličtiny bát, začali jí rozumněť.”

My Brain Academy
Více jak 13 let skúseností
Spolupráce s 50 základními školami
Více jak 5000 šťastných dětí

Jak probíhá výuka sMy Brain Academy

“Efektívní výuka angličtiny pro děti”

Naší snahou je u dětí vybudovat vztah k jazyku. Jsme přesvědčení o tom, že angličtina dává dětem křídla, dokáže jich posunout na úplně jinou úroveň možností, které jich v životě čekají a otevírají dveře dokořán. Umět anglický jazyk je dnes už stejně tak důležité jako je mít  řidičský průkaz.

Učíme se v malých skupinách, které dávají dětem větší priostor na komunikaci a zkoušení jazyka. Děti u nás angličtinu milují, odbourávají se strachy a bloky z toho, že něco neví. Jde o specifickou komunikační metodu výučby angličtiny pomocí myšlenkových map, hravou formou s aktivitami.

Tuto metodiku jsme vyvíjeli více jak 13 let a otestovali víc jak 5000 dětí.

S cizím jazykem
silný od malička.

Image

S cudzím jazykom
silný od malička.

Image

My Brain a spolupráce se základními školami

Základním školám nabízíme zkvalitnění výuky cizího jazyka. Spolupráce je výhodná pro obě strany. Žáci sa přestanou cizího jazyka bát a začnou mu rozumět. Rodiče dětí nebudou muset řešit logistiku a dítě se může vzdělávat v prostředí, které důvěrně pozná.

Už je to 8 rokov? Neverím. Spolupráca s Vami má niekoľko výhod:

- naši žiaci si môžu ANJ precvičovať v im známom prostredí, ktoré poznajú,

- nemusia sa presúvať a nestrácajú čas,

- žiaci I. stupňa neopúšťajú školu, len sa presunú v škole do inej miestnosti a po vyučovaní sa vrátia späť do školského klubu. Je to pre deti bezpečné,

- rodičia detí navštevujúcich komunikačné kluby My Brain sa nemusia vypýtať z práce a odprevádzať dieťa do inej budovy,

- žiaci si precvičujú ANJ v menších skupinách, umožňuje to častejšiu komunikáciu v cudzom jazyku a ich zdokonaľovanie,

- zvyšuje sa prestíž školy, 

- škole záleží na tom, aby ich žiaci po skončení základnej školskej dochádzky ovládali cudzí jazyk a vedeli ho bez problémov použiť v praktickom živote."


Mgr. Daniela Dingová
zástupkyňa riaditeľa školy Spišská Nová Ves 
Image

Líbí se Vám našemyšlenka?
Nabízíme Vám naše know-how, se kterým rozšíříte náš systém do dalších míst.

My Brain je i FRANCHISE

My Brain je “franchise“, která dává dětem křídla k lepšímu, plnohodnotnějšímu životu v rámci celého světa. Investice do vzdělávání je investicí, která se Vám mnohonásobně vrátí. Vzdělávání a seberozvoj zaznamenávají celosvětově neuvěřitelný boom. V době pandemie jsme nastavili systém vzdělávaní online, offline a vyzkoušeli jsme si ho v praxi. Takže jsme připravení na jakoukoli situaci. Rostete spolu s námi, Vy i Vaše děti.

Naše vize

Naší vizí je zabezpečit Vašim dětem možnost svobodně lítat a díky znalosti anglického jazyka mít lepší výběr práce, školy, žití, cestování, uplatnění se v životě.

Naše mise

Naší metodikou budujeme vztah dětí k angličtině, děti se přestávají jazyka bát, s námi se angličtina stane jejich přirozenou součástí.

Našehodnoty

  • Kreativita, růst a podpora
  • Ochota pomáhat
  • Efektivita, přehlednost, systematičnost
  • Čestnost a transparentnost
  • Komunikativnost
  • Spolupráce WIN - WIN
Image